ภาพกิจกรรม
 
                            
   เข้าค่ายนวภพสระบุรี                     วันรับใบประกาศ2556                     กีฬาสีภายใน                           ทัศนศึกษาเมืองโบราณ
                        
  กิจกรรมจัดตั้งสภานักเรียน                      วันไหว้ครู  2556                       รับน้องใหม่ 2556                     ตรวจนับรายหัวสระแก้วเขต 2
                  
    กิจกรรมแห่เทียน56                         กิจกรรมถวายพระพร            ทัศนศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์          กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
                  
         งานกาชาด 2556               กิจกรรมวันพ่อ                          พิธีลงนาม MOU                      ทัศนศึกษาจันทบุรี 2557
        
โครงการเยาวชนต้านยาเสพติด              พิธีไหว้ครู  2557                     รับน้อง 2557               ตรวจคัดกรองหาสารเสพติด
                      
  กิจกรรมวันสุนทรภู่                  ประเมินภายในครั้งที่  1             กิจกรรมลอยกระทง 2557        กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ2557


         
  กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ 2557          ทัศนศึกษาอยุธยา 2558            พิธีไหว้ครู 2558              กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ 2558  

                         
  ทัศนศึกษาดูงาน 2559                  บริการซ่อม รร. หนองผักบุ้ง2559       อาชีวะสร้างคนสร้างชาติ บ้านหันทราย             พิธีไหว้ครู 2559
                                              
            รับน้อง 2559                     กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2559               กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559                            รวมกิจกรรม รด
    
    กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ     อาชีวะ 999,999 ปฏิญาณตน        

 

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นทักษะ  พละเลิศ